Porträfoto in schwarz weiss von Amédé Flum

AMÉDÉ FLUM GEBOREN 1964 IN BASEL

ARCHITEKTURMODELLBAUER AUSBILDUNG

MUSIKSTUDIUM JAZZSCHULE BASEL

SCHLAGZEUGUNTERRICHT AN DIVERSEN MUSIKSCHULEN

DRAHTOBJEKTE

 

Bericht über den Künstler Amédé Flum